AGROBET CZ sídlící v Poděbradech je obchodní společností působící na českém ale i na evropském trhu. Společnost byla založena 26. ledna 2003.

Současná obchodní činnost je primárně zaměřena na dovoz a vývoz zemědělských komodit pro krmivářský, olejářský a potravinářský průmysl v ČR a okolních státech. V roce 2004 jsme navázali spolupráci s významnými výrobci krmných směsí a obchodními firmami v Rakousku, Polsku a Německu, podařilo se nám zajistit pravidelné odběry potravinářského obilí, sojových šrotů a potravinářských olejů v tuzemsku.

Ročně obchodujeme zboží v hodnotě cca 500 mil. Kč, z toho export činí asi 60%. Obchodní činnost financujeme z vlastních zdrojů, pro velké odběratele nabízíme možnost financování přes eskontní směnky KB.

Společnost je rozdělena na 3 obchodní sekce:

  • tuzemský trh s potravinářským obilím
  • tuzemský a zahraniční trh s produkty ze zpracování řepky
  • tuzemský a zahraniční trh se sojovými šroty, obilovinami a olejninami
Činnost sekcí je vzájemně provázána se značnou mírou vzájemné zastupitelnosti.

Společnost je certifikována v systému GMP.