Certyfikowane systemy: Biokont, GMP i ISCC.

A K T U Á L N Í   N A B Í D K A
A K T U Á L N Í   P O P T Á V K A
Mohn 97000.0 CZK 24.0-24.0 t
Brassica nigra 22000.0 CZK 24.0-50.0 t
Rapsschrot 5700.0 CZK 25.0-100.0 t
9050.0 CZK 25.0-1000.0 t
Sojaschrot HP 49 9200.0 CZK 25.0-1000.0 t
Sojaschrot LP 44 8350.0 CZK 25.0-500.0 t
Hafer 8000.0 CZK 25.0-500.0 t
Braugerste 5000.0 CZK 25.0-1000.0 t
Triticale 3400.0 CZK 50.0-1000.0 t
Hafer 3800.0 CZK 25.0-500.0 t
Brottweizen 3900.0 CZK 50.0-2000.0 t
Brotweizen 3850.0 CZK 100.0-2000.0 t
   

Pro získaní detailu o aktuální nabídce či poptávce, rozklikněte některý z výše uvedených názvů komodit. Budete mít možnost pak aktuálně reagovat svou poptávkou či nabídkou...