Certifikovaný v systémech: BIOkont, GMP a ISCC.

A K T U Á L N Í   N A B Í D K A
A K T U Á L N Í   P O P T Á V K A
Sojový šrot LP 44 0.0 CZK 25.0-500.0 t
IX.-8600Kč/t,X.-8600Kč/t,XI.-IV.-8690Kč/t,V.-X.19-8400Kč/t,XI.-I.20-8400Kč/t ,
oves nahý 6800.0 CZK 25.0-1000.0 t
vlhk. max. 12%, OH min 680 g/l, pluchatost max 5%
Hrách setý 5200.0 CZK 25.0-500.0 t
pouze zelenýb , čistota 99%, volně
ječmen sladovnický 4800.0 CZK 50.0-1000.0 t
nákup dle standartního srážkového systému
tritikale 4100.0 CZK 50.0-1000.0 t
OH 680 g/l
Oves pluchatý 3600.0 CZK 25.0-500.0 t
OH min 500 g/l
Pšenice potravinářská E 4600.0 CZK 50.0-2000.0 t
OH min 790 g/l, NL min 14%, pč. min 280 s

Pro získaní detailu o aktuální nabídce či poptávce, rozklikněte některý z výše uvedených názvů komodit. Budete mít možnost pak aktuálně reagovat svou poptávkou či nabídkou...