Certifikovaný v systémech: BIOkont, GMP a ISCC.

A K T U Á L N Í   N A B Í D K A
A K T U Á L N Í   P O P T Á V K A
oves nahý 8000.0 CZK 25.0-200.0 t
vlhk. max. 12%, OH min 680 g/l, pluchatost max 5%
ječmen sladovnický 5500.0 CZK 50.0-2000.0 t
nákup dle standartního srážkového systému
tritikale 4000.0 CZK 50.0-1000.0 t
OH 680 g/l SKLIZEŇ 2019: 3400,- Kč/t
Oves pluchatý 4000.0 CZK 25.0-500.0 t
OH min 500 g/l
Pšenice potravinářská E 4250.0 CZK 50.0-2000.0 t
OH min 790 g/l, NL min 14%, pč. min 280 s SKLIZEŇ 2019: 3800,- Kč/t
Pšenice potravinářská C 4200.0 CZK 100.0-2000.0 t
OH min 760 g/l, NL min 11,5%, pč. min 220 s SKLIZEŇ 2019: 3600,- Kč/t

Pro získaní detailu o aktuální nabídce či poptávce, rozklikněte některý z výše uvedených názvů komodit. Budete mít možnost pak aktuálně reagovat svou poptávkou či nabídkou...