Certifikovaný v systémech: BIOkont, GMP a ISCC.

A K T U Á L N Í   N A B Í D K A
A K T U Á L N Í   P O P T Á V K A
Sojový šrot LP 44 9450.0 CZK 25.0-500.0 t
VII-9450Kč/t,VIII.-X.-9450Kč/t,XI.-I.-9450Kč/t,XI.-IV.-9320Kč/t,V.-X.19-8670Kč/t,průměr 2018 9450Kč/t ,
Hrách setý 5200.0 CZK 25.0-500.0 t
pouze zelenýb , čistota 99%, volně
tritikale 3600.0 CZK 50.0-1000.0 t
OH 680 g/l
Pšenice potravinářská E 4000.0 CZK 50.0-2000.0 t
OH min 780 g/l, NL min 14%, pč. min 280 s
Pšenice potravinářská C 3800.0 CZK 100.0-2000.0 t
OH min 760 g/l, NL min 11,5%, pč. min 220 s
Pšenice potravinářská B 3900.0 CZK 100.0-2000.0 t
OH min 760 g/l, NL min 12%, pč. min 220 s
pšenice potravinářská A 3900.0 CZK 100.0-2000.0 t
vlhk. max 14%, NL min 13%, pč. min 250 s, OH min 780 g/l, Zt min 45

Pro získaní detailu o aktuální nabídce či poptávce, rozklikněte některý z výše uvedených názvů komodit. Budete mít možnost pak aktuálně reagovat svou poptávkou či nabídkou...