Certifikovaný v systémech: BIOkont, GMP a ISCC.

A K T U Á L N Í   N A B Í D K A
A K T U Á L N Í   P O P T Á V K A
Mák setý 63000.0 CZK 24.0-24.0 t
balení Big Bag, I.jakost
hořčice černá (Brassica nigra) 22000.0 CZK 22.0-24.0 t
hořčice černá (Brassica nigra) 22000.0 CZK 24.0-50.0 t
big bag nebo volně 98% čistota
Řepkový šrot 6000.0 CZK 25.0-100.0 t
III.-IV.6450Kč/t,V.-VII.-5950Kč/t,VIII.-X.5830 Kč/t,XI.-XII.-5850 Kč/t,průměrná cena 6090Kč/t,přesná cena dle vzdálenosti na dotaz
Sojový šrot HP 48 brazilský 9900.0 CZK 25.0-1000.0 t
III.-10090Kč/t,IV.-10060Kč/t,V.-9960Kč/t,VI.-X.18 9890Kč/t,XI.-I.-9740Kč/t,průměr do XII.-9900 Kč/t,MP 48 šrot /46% prot./+85Kč/t,MP48 šrot.pelety GMO Free+3300 Kč ,brazilský peletovaný,zhutněný průchodem mezi válci,
Sojový šrot HP 49 10050.0 CZK 25.0-1000.0 t
III.-.10250Kč/t,IV.-10250 Kč/t,V.-10110Kč/t,VI.-X..10000Kč/t,XI.-I.9940,průměr 10050Kč/t
Pšenice potravinářská E 3900.0 CZK 50.0-2000.0 t
OH min 780 g/l, NL min 14%, pč. min 280 s
Kukuřice setá 4000.0 CZK 25.0-1000.0 t
ze sklizně 2016, přesná kalkulace dle místa uskladnění.
Mák setý 55000.0 CZK 25.0-25.0 t
mák I. tř., pytle PE 50, pytle paír 25 kg ostatní kvalita dle vzorku, balení big bg za 30 000Kč
Hrách setý 4800.0 CZK 25.0-300.0 t
0
hořčice bílá(sinapis alba) 18000.0 CZK 25.0-100.0 t
sklizeň 2017, volně big bag
Pšenice potravinářská C 3650.0 CZK 100.0-2000.0 t
OH min 760 g/l, NL min 11,5%, pč. min 220 s

Pro získaní detailu o aktuální nabídce či poptávce, rozklikněte některý z výše uvedených názvů komodit. Budete mít možnost pak aktuálně reagovat svou poptávkou či nabídkou...