Certifikovaný v systémech: BIOkont, GMP a ISCC.

A K T U Á L N Í   N A B Í D K A
A K T U Á L N Í   P O P T Á V K A
Mák setý 97000.0 CZK 24.0-24.0 t
balení Big Bag, I.jakost
hořčice černá (Brassica nigra) 22000.0 CZK 24.0-50.0 t
big bag nebo volně 98% čistota
Řepkový šrot 6950.0 CZK 25.0-100.0 t
3-4-6950Kč/t,5.-7. 6950Kč/t,přesná cena dle vzdálenosti na dotaz
Sojový šrot HP 48 brazilský 10880.0 CZK 25.0-1000.0 t
3-5 -11870Kč/t,6-10.10670Kč/t,11.-1.10400Kč/t,průměr 2020-10880Kč/t ,brazilský peletovaný,zhutněný průchodem mezi válci,
Sojový šrot HP 49 11150.0 CZK 25.0-1000.0 t
3-5.-12150Kč/t,6-10.-10920Kč/t,11-1- 10750Kč/t,průměr 2020-11150Kč/t
Sojový šrot LP 44 10320.0 CZK 25.0-500.0 t
4.-11340Kč/t,5-10870Kč/t,6-10.-10250Kč/t,11,-1,- 9720Kč/t,průměr 2020 10320Kč/t ,
oves nahý 8300.0 CZK 25.0-500.0 t
ocenění dle vzorku
ječmen sladovnický 5000.0 CZK 25.0-1000.0 t
podíl 90%, NL max 12% klíčivost min 95%
tritikale 3500.0 CZK 50.0-1000.0 t
OH 680 g/l
Oves pluchatý 3800.0 CZK 25.0-500.0 t
OH min 500 g/l
Pšenice potravinářská E 4250.0 CZK 50.0-2000.0 t
OH min 790 g/l, NL min 14%, pč. min 280 s
Pšenice potravinářská C 4100.0 CZK 100.0-2000.0 t
OH min 760 g/l, NL min 11,5%, pč. min 220 s
   

Pro získaní detailu o aktuální nabídce či poptávce, rozklikněte některý z výše uvedených názvů komodit. Budete mít možnost pak aktuálně reagovat svou poptávkou či nabídkou...