Certifikovaný v systémech: BIOkont, GMP a ISCC.

A K T U Á L N Í   N A B Í D K A
A K T U Á L N Í   P O P T Á V K A
Síran amonný 21% N 5350.0 CZK 24.0-500.0 t
granulovaný
Polidap NP 9800.0 CZK 24.0-500.0 t
NP 18-46
NPK 7800.0 CZK 24.0-500.0 t
Cena od 7800,-/t BB dle poměru živin.
močovina 46 % N 6600.0 CZK 24.0-500.0 t
N 46%. Big Bag
Sojový šrot HP 48 brazilský 8400.0 CZK 25.0-1000.0 t
IX.-X.-8350Kč/t,XI.-I-8460Kč/t,průměr 2017 8400Kč/t.,I.-IV.-8540Kč/t,V.-X.18 8650Kč/t,tMP 48 šrot /46% prot./+85Kč/t,MP48 šrot.pelety GMO Free+3300 Kč ,brazilský peletovaný,zhutněný průchodem mezi válci,
Sojový šrot HP 49 8610.0 CZK 25.0-1000.0 t
IX..-X.-8560Kč/t,XI.-I.8670Kč/t,I.-IV.8750Kč/t,V.-X.18.8850Kč/t,průměr 2017 8610Kč/t
Kukuřice setá 3900.0 CZK 0.0-0.0 t
oves nahý 5500.0 CZK 25.0-1000.0 t
vlhk. max. 12%, OH min 680 g/l, pluchatost max 5%
Hrách setý 5200.0 CZK 25.0-500.0 t
pouze žlutý , čistota 99%, volně
ječmen sladovnický 4400.0 CZK 50.0-500.0 t
pro ozimé odrůdy cena 4000,- Kč/t
tritikale 3300.0 CZK 50.0-1000.0 t
OH 680 g/l
Oves pluchatý 3000.0 CZK 25.0-300.0 t
OH min 520 g/l

Pro získaní detailu o aktuální nabídce či poptávce, rozklikněte některý z výše uvedených názvů komodit. Budete mít možnost pak aktuálně reagovat svou poptávkou či nabídkou...