Certifikovaný v systémech: BIOkont, GMP a ISCC.

A K T U Á L N Í   N A B Í D K A
A K T U Á L N Í   P O P T Á V K A
Mák setý 97000.0 CZK 24.0-24.0 t
balení Big Bag, I.jakost
hořčice černá (Brassica nigra) 22000.0 CZK 24.0-50.0 t
big bag nebo volně 98% čistota
Řepkový šrot 6950.0 CZK 25.0-100.0 t
3-4-6950Kč/t,5.-7. 6950Kč/t,přesná cena dle vzdálenosti na dotaz
Sojový šrot HP 48 brazilský 9850.0 CZK 25.0-1000.0 t
5 -10700Kč/t,6-.10200Kč/t,7.-9800Kč/t,8.-10.-9600Kč/t,11.-1.9650Kč/t,průměr 2020-9850Kč/t ,brazilský peletovaný,zhutněný průchodem mezi válci,
Sojový šrot HP 49 10200.0 CZK 25.0-1000.0 t
4.-11400Kč/t,5.-10700Kč/t,6-.-10450Kč/t,7.-10050Kč/t,8.-10.-9900Kč/t,11-1- 9950Kč/t,průměr 2020-10200Kč/t
Sojový šrot LP 44 10320.0 CZK 25.0-500.0 t
4.-11340Kč/t,5-10870Kč/t,6-10.-10250Kč/t,11,-1,- 9720Kč/t,průměr 2020 10320Kč/t ,
ječmen sladovnický 4800.0 CZK 25.0-500.0 t
podíl 90%, NL max 12% klíčivost min 95%
tritikale 4500.0 CZK 50.0-1000.0 t
OH 680 g/l
Pšenice potravinářská E 5200.0 CZK 50.0-2000.0 t
OH min 790 g/l, NL min 14%, pč. min 280 s
Pšenice potravinářská C 4900.0 CZK 100.0-2000.0 t
OH min 760 g/l, NL min 11,5%, pč. min 220 s NOVÁ SKLIZEŇ:4100,-/t
Pšenice potravinářská B 5100.0 CZK 100.0-2000.0 t
OH min 760 g/l, NL min 12%, pč. min 220 s NOVÁ SKLIZEŇ: 4100,-/t
pšenice potravinářská A 5200.0 CZK 100.0-2000.0 t
vlhk. max 14%, NL min 13%, pč. min 250 s, OH min 780 g/l, Zt min 45 NOVÁ SKLIZEŇ: 4200,-/t
   

Pro získaní detailu o aktuální nabídce či poptávce, rozklikněte některý z výše uvedených názvů komodit. Budete mít možnost pak aktuálně reagovat svou poptávkou či nabídkou...