A K T U Á L N Í   N A B Í D K A
A K T U Á L N Í   P O P T Á V K A
Proso 7000.0 CZK 22.0-100.0 t
žluté, odrůda Hanácká Manan. Dále proso červené 8000,- Kč/t, zelené 7000,-Kč/t volně nebo big bag
hořčice bílá(sinapis alba) 11600.0 CZK 24.0-50.0 t
big bag nebo volně 98% čistota
NPK 7400.0 CZK 24.0-500.0 t
Cena od 7400,-/t volně dle poměru živin. Big bag +400,-Kč/t
močovina 46 % N 6100.0 CZK 24.0-500.0 t
N 46% volně. Big Bag + 400,-Kč/t
ledek amonný s vápencem 27 % N 4250.0 CZK 24.0-500.0 t
N 27% volně. Big Bag + 400,-Kč/t
Draselná sůl 8000.0 CZK 24.0-500.0 t
K 60% volně. Big Bag + 400,-Kč/t
Hrách setý 5200.0 CZK 25.0-500.0 t
pouze žlutý , čistota 99%, volně
ječmen sladovnický 4100.0 CZK 50.0-2000.0 t
tritikale 3000.0 CZK 50.0-1000.0 t
OH 680 g/l
Oves pluchatý 3100.0 CZK 25.0-300.0 t
OH min 450 g/l
Pšenice potravinářská E 3500.0 CZK 50.0-2000.0 t
OH min 780 g/l, NL min 14%, pč. min 280 s
Kukuřice setá 4100.0 CZK 25.0-1000.0 t
ze sklizně 2015, přesná kalkulace dle místa uskladnění.

Pro získaní detailu o aktuální nabídce či poptávce, rozklikněte některý z výše uvedených názvů komodit. Budete mít možnost pak aktuálně reagovat svou poptávkou či nabídkou...