Certifikovaný v systémech: BIOkont, GMP a ISCC.

A K T U Á L N Í   N A B Í D K A
A K T U Á L N Í   P O P T Á V K A
Mák setý 97000.0 CZK 24.0-24.0 t
balení Big Bag, I.jakost
hořčice černá (Brassica nigra) 22000.0 CZK 24.0-50.0 t
big bag nebo volně 98% čistota
Řepkový šrot 6000.0 CZK 25.0-100.0 t
10.-5430Kč/t,11-1.-5630Kč/t,2-4-5950Kč/t,5.-7. 6150Kč/t,prum.cena 2020 6000Kč/t,přesná cena dle vzdálenosti na dotaz
Sojový šrot HP 48 brazilský 9170.0 CZK 25.0-1000.0 t
9-10.9030Kč/t,11-4.9150Kč/t,5-10.9180Kč/t,průměr 2020-9170Kč/t ,brazilský peletovaný,zhutněný průchodem mezi válci,
Sojový šrot HP 49 9310.0 CZK 25.0-1000.0 t
10-11.-9210Kč/t,11-4.-9300Kč/t,5-10.-9310Kč/t,průměr 2020-9310Kč/t,využijte nízkýchcen na 2.pol.2018 a 2019
Sojový šrot LP 44 8230.0 CZK 25.0-500.0 t
10.-11.-8350Kč/t,11-4,-8400Kč/t,5-10.-8550Kč/t,průměr 2020 8230Kč/t ,
oves nahý 7400.0 CZK 25.0-500.0 t
ocenění dle vzorku
ječmen sladovnický 5000.0 CZK 25.0-1000.0 t
podíl 90%, NL max 12% klíčivost min 95%
tritikale 3300.0 CZK 50.0-1000.0 t
OH 680 g/l
Oves pluchatý 3700.0 CZK 25.0-500.0 t
OH min 500 g/l
Pšenice potravinářská E 3750.0 CZK 50.0-2000.0 t
OH min 790 g/l, NL min 14%, pč. min 280 s
Pšenice potravinářská C 3750.0 CZK 100.0-2000.0 t
OH min 760 g/l, NL min 11,5%, pč. min 220 s
   

Pro získaní detailu o aktuální nabídce či poptávce, rozklikněte některý z výše uvedených názvů komodit. Budete mít možnost pak aktuálně reagovat svou poptávkou či nabídkou...