A K T U Á L N Í   N A B Í D K A
A K T U Á L N Í   P O P T Á V K A
hořčice bílá(sinapis alba) 11600.0 CZK 24.0-50.0 t
big bag nebo volně 98% čistota
Síran amonný 21% N 5400.0 CZK 24.0-500.0 t
krystalický
Polidap NP 11550.0 CZK 24.0-500.0 t
NP 18-46
NPK 6100.0 CZK 24.0-500.0 t
Cena od 6100,-/t big bag, dle poměru živin.
močovina 46 % N 6800.0 CZK 24.0-500.0 t
N 46% big bag
ledek amonný s vápencem 27 % N 5700.0 CZK 24.0-500.0 t
N 27%. Big bag
Hrách setý 5200.0 CZK 25.0-500.0 t
pouze žlutý , čistota 99%, volně
ječmen sladovnický 3800.0 CZK 50.0-2000.0 t
tritikale 2700.0 CZK 50.0-1000.0 t
OH 680 g/l
Pšenice potravinářská E 3400.0 CZK 50.0-2000.0 t
OH min 780 g/l, NL min 14%, pč. min 280 s
Kukuřice setá 4100.0 CZK 25.0-1000.0 t
ze sklizně 2015, přesná kalkulace dle místa uskladnění.
slunečnice černá 10300.0 CZK 25.0-500.0 t
přesná kalkulace dle místa nakládky

Pro získaní detailu o aktuální nabídce či poptávce, rozklikněte některý z výše uvedených názvů komodit. Budete mít možnost pak aktuálně reagovat svou poptávkou či nabídkou...