Certifikovaný v systémech: BIOkont, GMP a ISCC.

A K T U Á L N Í   N A B Í D K A
A K T U Á L N Í   P O P T Á V K A
Mák setý 63000.0 CZK 24.0-24.0 t
balení Big Bag, I.jakost
hořčice černá (Brassica nigra) 22000.0 CZK 22.0-24.0 t
hořčice černá (Brassica nigra) 22000.0 CZK 24.0-50.0 t
big bag nebo volně 98% čistota
Řepkový šrot 6450.0 CZK 25.0-100.0 t
-IX.-6550 Kč/t,X.-6500Kč/t.,XI-I.19-6450Kč/t,průměrná cena 6450Kč/t,přesná cena dle vzdálenosti na dotaz
Sojový šrot HP 48 brazilský 0.0 CZK 25.0-1000.0 t
IX-XI-9430Kč/t,XI-IV.19 9430Kč/t,V-X.19-8990Kč/t,XI-I.20-9180Kč/t, ,brazilský peletovaný,zhutněný průchodem mezi válci,
Sojový šrot HP 49 0.0 CZK 25.0-1000.0 t
IX.-XI.-9430Kč/t,XI-IV.-9460Kč/tV.-X.19-9170Kč/t,,XI.-I.20 9350Kč,t,využijte nízkýchcen na 2.pol.2018 a 2019
oves nahý 6800.0 CZK 25.0-1000.0 t
vlhk. max. 12%, OH min 680 g/l, pluchatost max 5%
Hrách setý 5200.0 CZK 25.0-500.0 t
pouze zelenýb , čistota 99%, volně
ječmen sladovnický 4800.0 CZK 50.0-1000.0 t
nákup dle standartního srážkového systému
tritikale 4100.0 CZK 50.0-1000.0 t
OH 680 g/l
Oves pluchatý 3600.0 CZK 25.0-500.0 t
OH min 500 g/l
Pšenice potravinářská E 4600.0 CZK 50.0-2000.0 t
OH min 790 g/l, NL min 14%, pč. min 280 s

Pro získaní detailu o aktuální nabídce či poptávce, rozklikněte některý z výše uvedených názvů komodit. Budete mít možnost pak aktuálně reagovat svou poptávkou či nabídkou...